نویسنده = محمد دنیائی
تعداد مقالات: 2
1. حافظه بلندمدت و سطح انتقال ها: کاربردی از آزمونGPH تعدیل شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 24، زمستان 1393، صفحه 11-24

منصور کاشی؛ محمد دنیائی؛ روح الله احمدی


2. بررسی نقش بازار فرابورس ایران در توسعه نوآور ی های مالی و معاملاتی در بازار سرمایه

دوره 5، شماره 4(پیاپی 16)، زمستان 1391، صفحه 137-149

محمد دنیائی؛ سید حسن حسینی