نویسنده = سید حسن حسینی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی رابطه ی بین نوسانات نرخ ارز و بازده سهام شرکتهای صادرکننده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 1(پیاپی 17)، بهار 1392، صفحه 87-101

رضا تهرانی؛ علی دریکنده؛ کامبیز نوابی زند؛ ابوالفضل آرین؛ سید حسن حسینی


2. بررسی نقش بازار فرابورس ایران در توسعه نوآور ی های مالی و معاملاتی در بازار سرمایه

دوره 5، شماره 4(پیاپی 16)، زمستان 1391، صفحه 137-149

محمد دنیائی؛ سید حسن حسینی


3. ارزیابی عوامل موثر بر نسبت قیمت به درآمد (P/E) سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، تابستان 1391، صفحه 41-57

سیدعلیقلی روشن؛ ابوالفضل آرین؛ سید حسن حسینی؛ کامبیز نوابی زند؛ علی دریکنده