نویسنده = زهرا دیانتی دیلمی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی سطح سواد مالی خانواده های تهرانی و عوامل مرتبط با آن

دوره 8، شماره 26، تابستان 1394، صفحه 115-139

زهرا دیانتی دیلمی؛ محمد حنیفه زاده


2. تاثیر سرمایه فکری بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 2(پیاپی 18)، تابستان 1392، صفحه 31-47

زهرا دیانتی دیلمی؛ مریم رمضانی