نویسنده = سید علی نبوی چاشمی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی کارایی شاخص MA در تحلیل تکنیکال در پیش بینی قیمت سهام

دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، تابستان 1390، صفحه 83-106

سید علی نبوی چاشمی؛ آیت الله حسن زاده