نویسنده = مهدی پدرام
تعداد مقالات: 3
1. بررسی رابطه بین اندازه دولت وعملکرد بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 3(پیاپی 23)، پاییز 1393، صفحه 13-28

مهدی پدرام؛ عبدالرحمن حری


2. بررسی اثر نامتقارن تورم بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 2(پیاپی 22)، تابستان 1393، صفحه 61-75

مهدی پدرام؛ شمس اله شیرین بخش ماسوله؛ آمنه روستایی


3. اثر نوسانات نرخ ارز بر روی نوسانات بازار سهام در ایران

دوره 5، شماره 3(پیاپی 15)، پاییز 1391، صفحه 83-96

مهدی پدرام