نویسنده = حمیدرضا وکیلی فرد
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل محتوای نشریات علوم مالی دارای رتبه علمی-پژوهشی ایران و مقایسه با نشریه financeآمریکا

دوره 7، شماره 1(پیاپی 21)، بهار 1393، صفحه 71-86

فریدون رهنمای رودپشتی؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ بهاره بنی طالبی دهکردی؛ مریم کاویان


2. بررسی ضریب واکنش به سود در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 2(پیاپی 18)، تابستان 1392، صفحه 115-123

حمیدرضا وکیلی فرد؛ علی سعیدی؛ اکبر افتخاری علی آبادی


3. شناسایی عوامل مؤثر بر بازده غیرعادی در عرضه های اولیه سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، زمستان 1390، صفحه 53-69

منصور گرکز؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ اکتای یمرعلی