نویسنده = فرزانه حیدرپور
تعداد مقالات: 4
1. استفاده از روش های داده کاوی در پیش بینی و پاسخ به نیاز در حوزه سرمایه گذاری جسورانه

دوره 10، شماره 35، پاییز 1396، صفحه 99-119

فرشید قاصدی قزوینی؛ فرشاد فائزی رازی؛ فرزانه حیدرپور


3. تاثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر بازده سهام

دوره 6، شماره 1(پیاپی 17)، بهار 1392، صفحه 1-13

فرزانه حیدرپور؛ ید اله تاری وردی؛ مریم محرابی


4. مقایسه استراتژ یهای خرید و فروش سهام در سرمایه گذاری بلند مدت

دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، پاییز 1390، صفحه 85-100

زهرا پورزمانی؛ فرزانه حیدرپور؛ محمدرضا محمدی