نویسنده = زهرا پورزمانی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی سرایت‌ تلاطم بازارهای موازی بازار سرمایه بر صنایع بورسی(صادرات و واردات محور)

دوره 8، شماره 25، بهار 1394، صفحه 1-18

هاشم نیکومرام؛ زهرا پورزمانی؛ عبدالمجید دهقان


2. تاثیر گزارشگری مالی اینترنتی بر قیمت سهام

دوره 6، شماره 1(پیاپی 17)، بهار 1392، صفحه 63-74

زهرا پورزمانی؛ فاطمه سنایی


3. ارتباط بین مدیریت سود و ناتوانی مالی شرکتها

دوره 5، شماره 4(پیاپی 16)، زمستان 1391، صفحه 77-88

زهرا پورزمانی؛ مهدی پویان راد


5. مقایسه استراتژ یهای خرید و فروش سهام در سرمایه گذاری بلند مدت

دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، پاییز 1390، صفحه 85-100

زهرا پورزمانی؛ فرزانه حیدرپور؛ محمدرضا محمدی