نویسنده = علی سعیدی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی ضریب واکنش به سود در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 2(پیاپی 18)، تابستان 1392، صفحه 115-123

حمیدرضا وکیلی فرد؛ علی سعیدی؛ اکبر افتخاری علی آبادی


3. ترکیب سهامداری و سود تقسیمی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 5، شماره 4(پیاپی 16)، زمستان 1391، صفحه 105-119

علی سعیدی؛ سید مجتبی حسینی قیداری