نویسنده = مریم خلیلی عراقی
تعداد مقالات: 2
1. انتخاب سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران با تلفیق روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)و برنامه ریزی آرمانی(GP)

دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، بهار 1391، صفحه 49-63

محمد غلی افشارکاظمی؛ مریم خلیلی عراقی؛ احمد سادات کیایی


2. پیش بینی وقوع نابسامانی مالی در بانک های عضو بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، زمستان 1390، صفحه 15-31

مریم خلیلی عراقی؛ کامبیز پیکارجو؛ لیلا جرّاحی