نویسنده = رضا احتشام راثی
تعداد مقالات: 2
2. کاربرد تئوری بازی ها در ارزیابی سرمایه گذاری در سهام

دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، پاییز 1390، صفحه 101-129

غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ رضا احتشام راثی