نویسنده = شهناز نایب زاده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه اعتقادات مذهبی و سواد مالی اسلامی در دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

دوره 7، شماره 3(پیاپی 23)، پاییز 1393، صفحه 45-55

اسما اشرف گنجوئی؛ شهناز نایب زاده


2. بررسی سودمندی راهبرد سرمایه گذاری معکوس برای کسب بازده و تحلیل حساسیت شاخص های مالی با استفاده از آزمون توکی در بورس اوراق بهادر تهران

دوره 6، شماره 2(پیاپی 18)، تابستان 1392، صفحه 49-69

محمود معین الدین؛ شهناز نایب زاده؛ رسول زارع مهرجردی؛ علی فاضل یزدی