نویسنده = اکبر افتخاری علی آبادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ضریب واکنش به سود در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 2(پیاپی 18)، تابستان 1392، صفحه 115-123

حمیدرضا وکیلی فرد؛ علی سعیدی؛ اکبر افتخاری علی آبادی