پژوهشگر گرامی

 
براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).

 

 

شماره جاری: دوره 13، شماره 45، بهار 1399، صفحه 1-227 

2. کشف ریزش ارزش سهام بر مبنای نظریه گراف مبتنی بر حافظه

صفحه 15-30

سیدجواد حبیب زاده بایگی؛ رویا دارابی؛ فاطمه صراف؛ یداله نوری فرد


7. نقدشوندگی سهام: رفتار بازار در رابطه با معاملات برخط

صفحه 97-110

بهزاد کاردان؛ مهدی مرادی؛ سیدعلی موسوی گوکی؛ مهدی یعقوبی


12. رابطه نقدشوندگی سهام با کوتاه‌نگری مدیران شرکت

صفحه 181-199

فرزین رضایی؛ اکرم فیروزعلیزاده؛ رادمان ملیحی شجاع


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها