پژوهشگر گرامی

 
براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).

 

 

شماره جاری: دوره 13، شماره 46، تابستان 1399، صفحه 1-221 

2. پیش‌بینی قیمت گاز طبیعی با استفاده از روش‌های توسعه‌یافته مبتنی بر روش گری و تحلیل فرکتال

صفحه 15-24

سعید امامی کوپائی؛ شیوا زمانی؛ علیرضا حیدرزاده هنزائی؛ محمدرضا شاه نظری


5. تاثیر ازدحام فردی در معاملات و احساسات فردی سرمایه‌گذار بر بازده اضافی سهام

صفحه 57-77

وحید بخردی نسب؛ فاطمه ژولانژاد؛ محسن دستگیر؛ حسام رحمانی


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها